Saunapaljua pyörittävät Petri ja Jukka yhteistyössä vuorotellen omien yrityksiensä puitteissa.


Niinpä tietosi rekisteröityvät sen mukaan kumman kanssa olet ollut tekemisessä.


Molemmat ovat sitoutuneet EU:n yleinen tietosuoja-asetuksen (2016/679 “GDPR”) noudattamiseen.


Asetuksen tarkoituksena on lisätä yksilön oikeuksia omien henkilötietojensa hallinnassa ja käsittelyssä.


Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.


A. Jukka, eli Kilpipaja.com Finlandin tietosuojaseloste Saunapaljun liiketoimintaa koskien:


Olemme sitoutuneet EU:n yleinen tietosuoja-asetuksen (2016/679 “GDPR”) noudattamiseen.


Asetuksen tarkoituksena on lisätä yksilön oikeuksia omien henkilötietojensa hallinnassa ja käsittelyssä.


Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.


1. Rekisterinpitäjä
Kilpipaja.com Finland

Muukonkankaantie 9

53400 Lappeenranta


Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa: 
Jukka Repo Jukka(ät)kilpipaja(dot)com 


2. Rekisteröidyt

Kilpipaja.com Finlandin asiakkaat


3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat: 

1. Tilattujen tuotteiden perille toimittaminen. Peruste tietojen tallentamiseen: asiakkuuteen perustuva oikeutettu etu. Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitamiseen.

2. Keräämme henkilötietoja myös markkinointia (uutiskirje) varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on tällöin suostumus.


4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää yhteystiedot: nimi, osoite, sähköposti ja puhelinnumero, IP-osoite, sekä asiakastiedot: tiedot tilatuista tuotteista


5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen jukka(ät)kilpipaja(dot)com tai Kilpipaja.com Finland, Muukonkankaantie 9, 53400 Lappeenranta


Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.  Itseään koskevat tiedot on mahdollista tarkastaa maksuttomasti kerran vuodessa. Pyynnön yhteydessä meidän tulee varmistua pyynnön esittäjän henkilöllisyys luotettavalla tavalla. 


Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että pyynnön esittäjän tulee ilmoittaa meille nimensä, osoitteensa ja sähköpostiosoitteensa, ja van mikäli tiedot täsmäävät, voimme kertoa mitä tietoja samasta henkilöstä on rekisteriimme tallennettu.


Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.


Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 


Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.


Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. 


On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.


Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.


Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.


Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html


5. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisterin tiedot saadaan tilauksen yhteydessä.


  1. 6.Säännönmukaiset tietojen luovutukset

ML-tilit hoitaa Kilpipajan kirjanpidon ja olemme sopimuksella varmistaneet, että ML-tilit noudattaa tietosuoja-asetusta.


7. Käsittelyn kesto

Tiedot säilyvät Kilpipajan asiakasrekisterissä niin kauan kunnes asiakas toivoo niitä poistettavan, tahi yritys lopettaa toimintansa. Tietosi säilyvät kirjanpitoaineistossa vähintään kuuden (6) vuoden ajan.


8. Tietojen suojaus

Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu.

Rekisteri on suojattu ulkoapäin palomuuri- ja salasanasuojauksin. Kirjanpitoaineisto säilytetään lukitussa kaapissa


9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.


10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 


11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.


12. Kilpipaja voi muuttaa tietosuojaselostetta  ilman eri ilmoitusta.


6.6.2018 Kilpipaja.com Finland - Suomalaisen rekisterikilpikulttuurin edelläkävijäPetri eli Tietokonetarvike Huopalaisen tietosuojaseloste

  1. G.

  2. 1.Rekisterinpitäjä

Tietokonetarvike Huopalainen

Vesitornintie 44

54330 Simola.


Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa: Petri Huopalainen, phuopala(at)gmail.com


2. Rekisteröidyt

Tietokonetarvike Huopalainen asiakkaat


3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat: 

Tilattujen tuotteiden perille toimittaminen. Peruste tietojen tallentamiseen: asiakkuuteen perustuva oikeutettu etu. Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitamiseen.

Keräämme henkilötietoja myös markkinointia (uutiskirje) varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on tällöin suostumus.


4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää yhteystiedot: nimi, osoite, sähköposti ja puhelinnumero sekä asiakastiedot: tiedot tilatuista tuotteista


5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen phuopala(at)gmail.com, Tai Tietokonetarvike Huopalainen, Vesitornintie 44, 54330 Simola.


Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.  Itseään koskevat tiedot on mahdollista tarkastaa maksuttomasti kerran vuodessa. Pyynnön yhteydessä meidän tulee varmistua pyynnön esittäjän henkilöllisyys luotettavalla tavalla. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että pyynnön esittäjän tulee ilmoittaa meille nimensä, osoitteensa ja sähköpostiosoitteensa, ja van mikäli tiedot täsmäävät, voimme kertoa mitä tietoja samasta henkilöstä on rekisteriimme tallennettu. Käyttäjätunnuksen perustaneet asiakkaat voivat tarkastella omia tietojaan kirjautumalla omalle asiakastilille.

 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.


Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 


Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.


Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. 

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.


Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.


Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.


Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html


5. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietokonetarvike Huopalainen, Laskutusrekisteri.


6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Emme luovuta tietoja kolmansille osapuolille


7. Käsittelyn kesto

Tiedot säilyvät Tietokonetarvike Huopalaisen asiakasrekisterissä niin kauan kunnes asiakas toivoo niitä poistettavan, tahi yritys lopettaa toimintansa. Tietosi säilyvät kirjanpitoaineistossa vähintään kuuden (6) vuoden ajan.  


8. Tietojen suojaus

Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu.

Rekisteri on suojattu ulkoapäin palomuuri- ja salasanasuojauksin.

Kirjanpitoaineisto säilytetään lukitussa kaapissa


9. Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoja käsittelee Petri Huopalainen. Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.


10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 


11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

 

11.5.2018 Tietokonetarvike Huopalainen  / Petri Huopalainen


Sivut on optimoitu Safari selaimelle   © Kilpipaja.com Finland 2018

 

Tietosuojaseloste

Saunapalju.fi  saunapaljuinfo (ät) gmail (dot) com